Ing. Monika Veselá, MBA

 

Vystudovala obor podniková ekonomika a management na Podnikohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze a manažerský studijní program MBA na A&W Business School (dnes London International Graduate School); v současné době dokončuje studium Právnické fakulty Univerzity Karlovy. V letech 1999 až 2004 pracovala v různých funkcích v marketingu médií – Bonton a.s., Český rozhlas a FTV Premiéra spol. s r.o. – Prima TV. Nyní působí jako samostatný účetní a ekonomický poradce, externě spolupracuje s Metodickou sekcí Svazu účetních a přednáší marketing v pražském studijním středisku Vysoké školy ekonomické Znojmo; zároveň je lektorkou kurzů zaměřených na fundraising a zpracování a řízení projektů financovaných z evropských fondů. Specializuje se na neziskový sektor a problematiku projektů financovaných z evropských strukturálních fondů. Je spoluautorkou učebnice Ekonomie a ekonomika (P. Kolář - M. Veselá, ASPI 2006); v současné době připravuje publikaci zaměřenou na problematiku marketingu českého neziskového sektoru a komparaci s marketingem neziskových organizací v ostatních evropských zemích. Je členkou IAPNM (International Association on Public and Non Profit Marketing). Ve společnosti Consulting Alpha, s.r.o., působí jako senior manažer projektů.