Ing. Petr Beránek

 

Vystudoval Agronomickou fakultu Vysoké školy zemědělské v Praze (dnes Česká zemědělská univerzita). Profesní dráhu zahájil v Agrokombinátu Sokolov a po roce 1989 byl mezi prvními soukromě hospodařícími zemědělci na Sokolovsku. V roce 1992 započal svoji praxi v bankovnictví, resp. finančnictví. Po dobu téměř 14 let působil v České spořitelně. Vybudoval pracoviště kapitálového trhu a cenných papírů v okresní pobočce Sokolov. Podílel se na tvorbě pracovních postupů a metodiky. Byl interním spořitelním lektorem pro oblast finančního trhu a cenných papírů. V roce 1994 složil makléřské zkoušky a MF ČR mu udělilo povolení k výkonu činnosti makléře dle zákona o cenných papírech. Vedl pracoviště úvěrů fyzickým osobám v okresní pobočce Sokolov. Vybudoval a vedl pracoviště privátního bankovnictví v oblastní pobočce Karlovy Vary. Několik let byl ředitelem okresní pobočky Sokolov. Poté zaujal pozici obchodního náměstka oblastní pobočky Karlovy Vary. Podílel se na zavedení a realizaci nejvýznamnějších změn v péči o klienta, uspořádání poboček a pracovních postupů v novodobé historii České spořitelny. Poslední pracovní pozicí Petra Beránka v České spořitelně bylo místo ředitele poradenského centra Karlovy Vary. Patřil k několika lidem, kteří absolvovali studijní stáž v Erste Bank ve Vídni v souvislosti se změnami v České spořitelně poté, kdy se tato stala součástí skupiny Erste Bank. Byl členem skupiny zaměstnanců, která reprezentovala pobočky a na úrovni celé banky přispívala k tvorbě obchodní a personální politiky banky, věnovala se oblasti produktové, rizikovým aktivům banky a cenotvorbě. Od počátku roku 2006 působí jako nezávislý konzultant v oblastech poradenství finančního, ekonomického, personálního, řízení podniků a dotací z fondů EU. Věnuje se smluvním vztahům mezi obchodními partnery, zvyšování efektivity, řešení a prevenci krizových a nestandardních situací, vyjednávání, eliminaci nebo zmírňování negativních následků tzv. provozní slepoty. Spravuje pohledávky. Je zprostředkovatelem v navazování obchodních vztahů, identifikuje existující  a vyhledává a navrhuje nové synergické efekty jejich spolupráce. Připravuje a podílí se na realizaci výběrových řízení při obsazování pracovních pozic středního a nižšího managementu a dalšího personálu. Ve společnosti Consulting Alpha, s.r.o., působí jako senior manažer projektů.