Ing. Radek Horčička

 

Vystudoval obor ekonomika a řízení na Fakultě strojní Českého vysokého učení technického v Praze, Young  Managers Program  na CMC Čelákovice, Komplexně výcvikově řešitelský program zaměřený na firemní strategii (INVENTA COLSULTING Praha), roční výcvikový program pro vyšší management se zaměřením na vedení týmů, komunikaci a obchodní vyjednávání (DYNARGIE Praha), řadu odborných seminářů věnovaných zejména problematice financování, restrukturalizace firem, krizovému managementu, správě a vymáhání pohledávek, zákonu o konkursu a vyrovnání (insolvenčnímu zákonu), aktuálním otázkám bankovnictví a několik obchodních stáží v Německu. V minulosti řídil úsek financí jedné z nejlépe prosperujících společností chemického průmyslu ČR, v té době (r. 2000) s tržbami přesahujícími 17 mld. Kč, aktivy ve výši 28 mld. Kč, při počtu téměř 4.000 zaměstnanců, zajišťoval zásadní reorganizaci společnosti z divizního na centrální způsob řízení a strategii privatizace kapitálových účastí holdingu, vedl tým, který během šesti měsíců připravil a úspěšně implementoval moduly controllingu, finančního účetnictví a majetku v prostředí nového informačního systému SAP R/3 (ekonomický ředitel a místopředseda představenstva Chemopetrol, a.s., Litvínov). V roce 2000 až 2001 byl vrchním ředitelem nejvýznamnějšího úseku Konsolidační banky Praha, s.p.ú., kde byl zodpovědný za restrukturalizaci řady největších a zároveň nejproblémovějších českých firem spravovaných bankou (Nová Huť Ostrava – místopředseda představenstva, AliaChem – člen představenstva, Škoda Plzeň, Zetor Brno, Tatra Kopřivnice atd.). Úspěšně řídil tehdy dosud v ČR nerealizované projekty oživení firem v procesu soudního vyrovnání spočívající navíc v implementaci systému financování pomocí „tolling agreement“, čímž se podařilo nejen znovu obnovit zastavenou výrobu, ale dovést krachující podniky ke stabilitě a úspěšnému nalezení strategického partnera. Působil tři roky (2001-04) jako senior manažer projektů pro oblast akvizic nad 1 mld. Kč ve společnosti PPF, a.s., a PPF Consulting, a.s., kde jeho stěžejním posláním bylo vyhledávat a následně realizovat pro skupinu zajímavé investiční příležitosti. Od roku 2004 se věnuje ekonomickému poradenství, nejprve ve společnosti Brain Logistics, s.r.o., a posléze jako nezávislý konzultant. Zabývá se také projekty zaměřujícími se na vyhledání vhodných investičních příležitostí v oblasti nemovitostí. V minulosti se taktéž zabýval projekty z oblasti zdravotnictví (Krajská nemocnice Liberec, a.s. – člen představenstva, Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. – člen představenstva). V současné době působí ve společnosti Consulting Alpha, s.r.o., jako senior manažer projektů a věnuje se projektu satelitního monitorovacího systému.