Restrukturalizace Ethnic TV

 

 

Ethnic TV byla koncipována jako komunikační platforma pro národnostní a etnické menšiny žijící na území České republiky. Ethnic TV v pilotní verzi byla připravena pro vietnamskou komunitu žijící v Evropě a měla zastávat funkci mostu mezi kulturami.

Licence pro provozovatele digitálního televizního vysílání byla přidělena Radou pro rozhlasové a televizní vysílání 7.4.2009. Dostupnost Ethnic TV přes satelit HOT BIRD 8 je znázorněna na obrázku. Tento satelit vlastní 100 % cílové skupiny v Evropě, která nyní sleduje vietnamské vysílání VTV4. Z důvodu poměrně vysoké finanční náročnosti na zahájení vysílání se, i přes počáteční velké nadšení  pro tento projekt, nepodařilo zakladatelům televizi uvést ze zkušebního do plného provozu. Společnost byla po vstupu nás jako poradce finančně i provozně restrukturalizována, provedena finanční konsolidace a předána věřiteli k prodeji strategickému partnerovi.