Převzetí a správa českého přístavu v Hamburku

 

Versailleskou mírovou smlouvou z roku 1919 bylo uznáno právo vítězných států bez mořského pobřeží na námořní vlajku. Pro praktickou realizaci tohoto práva ve vztahu k nově vzniklé Republice Československé  umožňovala tato smlouva ve svých článcích č. 363 a č. 364 československému státu užívání severních přístavů v Hamburku a Štětíně. Na základě této smlouvy byla v roce 1929 uzavřena nájemní smlouva na 99 let s městem Hamburk o pronájmu ploch v lokalitách Saalehafen a Moldauhafen (na nábřežích Hallesches Ufer a Dresdener Ufer) o výměře cca 28.500 ma následně byl koupen pozemek v lokalitě Peutehafen o výměře cca 13.500 m2. Pronajaté prostory v bezcelní zóně byly nazvány Československé nájemní pásmo pro vnitrozemskou plavbu ve svobodném přístavě hamburském. Uvedené plochy užívala Československá plavební akciová společnost Labská, posléze po znárodnění národní podnik a pak státní podnik Československá plavba labsko-oderská. V roce 1992 proběhla privatizace tohoto státního podniku a vznikla Československá plavba labská, a.s. (dále jen „ČSPL“). V roce 1992 byly výše uvedené plochy v Hamburku pronajaty Ministerstvem hospodářství České republiky ČSPL. V roce 2001 vznikl spor mezi Ministerstvem dopravy a ČSPL, zda budovy postavené na uvedených plochách jsou vlastnictvím ČR nebo zda v rámci privatizace byly převedeny do vlastnictví ČSPL. Téhož roku byl prohlášen konkurz na majetek ČSPL a do sporu vstoupil správce konkursní podstaty, který předmětné nemovitosti fakticky držel a pronajímal třetím osobám. Dne 1. prosince 2008 Ministerstvo dopravy uzavřelo dohodu o narovnání se správcem konkursní podstaty, na základě které správce konkursní podstaty vyloučil z konkursní podstaty ČSPL práva k nemovitému majetku ČR v Hamburku a zároveň došlo k narovnání všech sporných práv. 

 

Společnost Consulting Alpha, s.r.o., se v roce 2008 podílela na převzetí majetku České republiky v přístavu Hamburk od insolvenčního správce Československé plavby labské, a.s. v konkurzu, a společně se sesterskou společností CZ Consulting Alpha GmbH jej do roku 2010 pro Českou republiku spravovala.