Řešení rizikových aktiv

 

Naše společnost v oblasti řešení rizikových aktiv poskytuje následující služby:

 • Komplexní služby při provádění workoutů (správy a řešení nebonitních aktiv) podniků zkušeným týmem, a to:
  • sanační workouty
   • sanace mimo insolvenční řízení (restrukturalizace, krizové řízení, „London Rules“)
   • sanace v rámci insolvenčního řízení (reorganizace, sanace podle § 209 insolvenčního zákona)
  • likvidační workouty (likvidace v rámci insolvenčního řízení)
 • Přizpůsobení procesu požadavkům věřitele (banky), jeho rozhodovacím mechanizmům, reportingu apod.
 • Zpracování „Strategie provedení workoutu“ - dokument předkládaný věřiteli (bance), který bude zahrnovat jak analýzu stávající situace, tak návrh dalšího postupu (včetně možných variant) - a její implementace
 • Implementace může zahrnovat široké spektrum činností od dohledu nad celým procesem až po aktivní krizový management
 • „Exit“ bude navržen ve Strategii - předání klienta ke správě věřiteli (bance), prodej, ukončení insolvenčního řízení apod.
 • Controlling cash flows podniku
 • Věcná a finanční restrukturalizace
 • Krizové řízení
 • Použití speciálních nástrojů:
  • „London Rules“
  • Tolling
 • Zastupování ve věřitelském výboru podle strategie, resp. podle pokynů věřitele
 • Pomoc insolvenčnímu správci při náročnějších insolvenčních řízeních (reorganizacích apod.)